Cài linux trên máy ảo và cài song song với Windows có gì khác nhau không?

Hiện tại mình đang muốn cài đặt kali-linux để học. Mình không biết là cài đặt Kali trên máy ảo và cài đặt kali song song với Windows có sự khác biệt nào không và nên cài cái nào? Cảm ơn mọi người

1 Like

cài song song đi bạn. cài trên máy ảo cứ giựt giựt mà ko tối ưu được như cài song song. (theo cảm nhận của mình.:P)

1 Like

bạn phân vùng 1 vùng khoảng 40G thôi là rộng rãi lắm. Nhớ chia thêm phân vùng swap nữa.

1 Like

Nên cài trên máy áo để học :slight_smile: tiện lợi lắm. Nhiều thứ liên quan nữa, tin mình đi mình thử 2 kiểu rồi.
cài Kali chắc để học sercurity hả !

1 Like

cài máy ảo thì cần RAM và CPU để nuôi cả máy thật và ảo thôi

1 Like

Cảm ơn các bạn, vậy mình cài máy ảo xem sao. Mình cài Kali học security :smiley:

Học security thì cài song song đi, trải nghiệm tốt hơn nhiều, chẳng hạn như khi cài trên máy ảo sẽ ko dùng đc card wifi, muốn dùng sẽ phải mua thêm card usb wifi

2 Likes

A post was split to a new topic: Linux không bắt được wifi

trên máy ảo nó là một máy trên nền ảo hóa, còn cài treean máy thật thì nó ko phải là máy ảo mà nó là máy thật giao tiếp trược tiếp với phần cứng

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?