Cài ibus-unikey trong Ubuntu

Mình đang chạy máy ảo ubuntu, muốn cài ibus để gõ tiếng Việt nhưng sau khi nhập lệnh nó bắt nhập mật khẩu mà mình lại không gõ được bất kí tự nào, enter 3 lần nó lại trở về như cũ. Mong mọi người giúp đỡ, mình chân thành cảm ơn.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?