Cài đặt VSCode giúp gõ nhanh ra 1 đoạn lệnh đã được chuẩn bị trước

Có cài đặt nào trên VSCode mà giúp mình gõ nhanh ra 1 đoạn lệnh mà mình đã chuẩn bị trước không ạ:
VD: Mình cài gõ phím Ctrl+9 thì sẽ ra #include .

1 Like

Cài custom snippet là đc

5 Likes

quá tuyệt vòi , cảm ơn anh

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?