Cài đặt Visual Studio Code để lập trình Arduino

Thay vì sử dụng Arduino IDE vừa ngu vừa cổ hủ ít chịu cập nhật, tại sao bạn không thử điều gì đó sáng tạo hơn. Mình xin chia sẻ bài viết hướng dẫn Cài đặt Visual Studio Code để lập trình Arduino

Bạn có thể tham khảo hướng dẫn tại E-Space/arduino-VsCode (tiếng Việt)
hoặc Polyglot Developer (tiếng Anh)
và document tại Arduino VSCode

P/S: ads xíu, các bạn nhớ ghé trang chủ của Espace để tham khảo thêm các bài viết về arduino.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?