Cài đặt Kali Linux

Dạ em xem hướng dẫn cài đặt Kali Linux thì có yêu cầu tải file .iso và em đã lên kali.org tải về nhưng không tìm thấy file có đuôi .iso trong tệp tải về, anh chị hướng dẫn em với ạ, em cảm ơn !

Bạn lại chưa tìm kỹ rùi :kissing:
https://www.kali.org/downloads/

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?