Cách trở thành lập trình viên game

Em là sinh viên ngành công nghệ phần mềm trường duy tân năm 1, em muốn trở thành lập trình viên về mảng game nhưng đang còn quá mơ hồ về mảng này, không biết có ai giúp em về cái này ko ạ!

https://techmaster.vn/posts/33463/hoc-lap-trinh-game-the-nao

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?