Cách Trở Về Trang Chủ Nhanh

Ví dụ bạn đang đọc Trust Level và bạn muốn trở về trang chủ để xem các mục khác.

Rất bất tiện khi bạn phải …

Hãy làm theo cách này
http://imgur.com/JYPCbPT

4 Likes

Mình mới sửa lại bài viết này vì @phatld chưa có quyền post hình.
Để xem ai đã thay đổi nội dung post, xem history

2 Likes

Có cách khác là bấm phím tắt gh để đi về trang chủ.

  • gh có nghĩa là go home :smile:
2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?