Cách tìm số nguyên tố trong mảng?

Chào các bạn ! Mình đang học code C, mình gà mờ lắm. mình làm mãi bài này mà chả ra, xin các bạn chỉ giúp mình với. Tks all. viết hàm thì càng tốt.
Đề bài là : " Nhập vào 1 dãy số bất kỳ, tìm số nguyên tố và cho biết có bao nhiêu chữ số nguyên tố trong đó "
Ví dụ : cho A= {3,4,7,8,9,10}, số nguyên tố là : 3 ;7 , có 2 chữ số nguyên tố.

Bạn vào đây xem nhé :3

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?