Cách thiết kế Database

database

(Xuân Anh) #1

Các bạn cho mình hỏi thiết kế database phần danh mục sản phẩm kia như thế nào ạ


(Đinh Quang Minh) #2

mình nghĩ là 1table mặt hàng. 1table loại mặt hàng. rồi ứng với từng loại mặt hàng là 1 bảng loại nữa. ví dụ. camera xyz ở table sản phẩm, có loại mặt hàng là camera quan sát, và có loại camera là camera ip :rofl::rofl:


(Tiến Đạt Đinh) #3

Mình thường đánh dấu sản phẩm bằng 1 cột ID trong cùng 1 bảng.
Ví dụ trong data shop có table sản phẩm.
Trong table sản phẩm gồm toàn bộ các dòng dữ liệu về sản phẩm có trong cửa hàng, để phân loại sản phẩm sẽ thêm các số 1,2,3,4 vào mục định danh sản phẩm.
Để hiển thị ra trang chủ chỉ cần lọc điều kiện này là được.


(Nguyen Ca) #4

Cái này liên quan đến table self-referencing(quan hệ tự thân :(( chắc vậy). em nghiên cứu về nó để biết cách làm
vi dụ cho ruby rails
https://tamouse.github.io/swaac/rails/2015/12/15/self-referential-models-categories/ dead link


(Huy Nguyễn) #5

Bạn tham khảo về design dữ liệu dạng cây ở đây nhé
https://www.slideshare.net/mobile/billkarwin/models-for-hierarchical-data


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?