Cách sử dụng Wireshark cơ bản để bắt gói tin

10 Likes

Dùng cái này hack fb em hàng xóm chơi :smile:
Bên linux hình như có cái ettercap nữa thì phải, Em thấy mấy cái tut hay dùng :smile:

Dùng cái này nè: http://en.wikipedia.org/wiki/Cain_and_Abel

1 Like

Hôm bữa meetup thấy anh Tín dùng cái này.


cái link là gì vậy anh Đạt @ltd

2 Likes

vừa xog 3 môn về mạng ! h cứ hễ nhìn thấy wireshark or tool về mạng là lại sợ :cry: cám ơn bác @ltd đã đào nỗi sợ e lên lại sau 1 tháng xa lánh :disappointed_relieved:

1 Like

Ubuntu cài như thế này nhé , đơn giản thôi. :smiley:

sudo apt-get install wireshark
sudo groupadd wireshark
sudo usermod -a -G wireshark YOUR_USER_NAME
sudo chgrp wireshark /usr/bin/dumpcap
sudo chmod 750 /usr/bin/dumpcap
sudo setcap cap_net_raw,cap_net_admin=eip /usr/bin/dumpcap
sudo getcap /usr/bin/dumpcap

Cài như vậy là có thể hưởng thụ rồi :sunny:

1 Like

:v sao e lại nhắc lại cái sự gà của anh.
Không biết trình duyệt hỗ trợ làm xài cái con cá mập này :smiley: nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Học được một thứ hay ho.

1 Like

Xem lại xem có khó vậy không :smile:

chắc là 99.99% failed :smile:

2 Likes

Nó mã hóa hết rồi chơi sao được ạ :blush: hack cookie thì may ra :stuck_out_tongue_winking_eye:

1 Like

Hình như cái này lấy được Cain and Abel, phải không @bachtiensinh

Thời mình còn đi học (giờ thất học rồi), thì Cain and Abel có thể bắt được rất nhiều password từ trang mobifone, các forum, đến moodle trường KHTN …

Lâu rồi ko thử lại :smile:

Hoặc chí ít ko bắt password thì nếu nhìn vào cái log request cũng có được nhiều “thông tin” thú vị :wink:

2 Likes

Làm một buổi sharing về Cain and Abel đi Vũ, cho buổi Meetup lần 2. Tao thấy cái này hơi bị hay à :smile:

2 Likes

This topic was automatically closed 100 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?