Cách sử dụng chuột trong c

c

(Nguyễn Minh Hoàng) #1

Em đang lập trình một ứng dụng bằng ngôn ngữ c…Ứng dụng của em yêu cầu nguqowif dùng phải lựa chọn bằng chuột 1 trong 2 đáp án…Nhưng em k biết cách nào viết code để sử dụng chuột được …,Mn giúp em với em cảm ơn


(Nguyễn Đình Anh) #2

Google có cách đó bạn :slight_smile:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?