Cách nhập dữ liệu từ file

Em có bài toán như sau ạ:
dữ liệu vào văn bản :

ABCDRF
MNCDFG
CD
CKCDG
FHGRT
JHDYE

yêu cầu bài toán là tìm những xâu có xâu con “CD” rồi in chúng ra
em đã cố gắng hơn 1 tuần mà em ko biết nhập như thế nào để tìm đc ( em là newbie ;(( ) mong có anh chị nào cho em cách nhập văn bản làm sao để thuận tiện trong việc tìm kiếm xâu “CD” ạ

Nhập trên 1 dòng thì dùng hàm getline().
http://www.cplusplus.com/reference/string/string/getline/

5 Likes

mình nhập từ file dữ liệu trên nhiều dòng nà

Dùng while(cin >> str) để nhập khi không biết số lần cần nhập, còn tìm “CD” thì dùng str.find()

5 Likes

bạn giải thích cho mình chút về cách hoạt động của while (cin>> str) được ko

while(cin >> str) sẽ nhập cho tới khi dữ liệu nhập vào không phải là string hoặc hết file inp

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?