Cách nhập 1 chuỗi ký tự và 1 số trên cùng 1 dòng

Mn cho mình hỏi, làm sao để nhập 1 xâu ký tự và 1 số trên cùng 1 dòng, theo như mình được học thì lệnh getline trong c++ chỉ nhận xâu khi enter, giờ làm sao để nhập thêm 1 số trên chính dòng ấy, ví dụ như chuỗi abc và số 2
image

chuỗi có khoảng trắng không? Nếu không có thì xài cin >> s >> k là được

4 Likes

Chắc đem về tự parse vậy :slight_smile:

2 Likes

chuỗi không khoảng trống, mình hiểu rồi, cảm ơn b nhiều nha

là sao thế giáo sư :smiley:

Là lấy nguyên dòng đó rồi bóc tách thành 2 phần chuỗi và số bằng cách duyệt từng kí tự. :smiling_imp:

3 Likes

Duyệt từ bên phải vào để lấy số :slight_smile: khi giải bài thì bỏ qua phần đuôi số này.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?