Cách lấy api trong các app android hoặc ios

em muốn lấy api trong các app như pp facebook trên android. ví dụ mình bấm like thì sẽ bắt được request uri, data post lên là gì… thì có cách nào không nhỉ mn. em có tìm thử thì dùng charles proxy, em thử làm trên android thì dữ liệu bị mã hoá hết không xem được. cảm ơn mn.!

để làm được vậy, phụ thuộc chủ app có cấp api cho bên ngoài không (có thể: miễn phí hoặc trả tiền). Ví dụ của facebook, bên đó sẽ làm một trang document về api như vầy: https://developers.facebook.com/docs/

dùng được charles proxy rồi thì chỉ việc bypass ssl pinning nữa là mượt thôi
khuyên dùng là burp suite thay cho charles

Chắc phải mua phần cứng riêng của cisco, … để phân tích gói tin như mua firewall trong bài viết này

https://daynhauhoc.com/t/lam-sao-de-chan-request-den-mot-url-chi-dinh/129263

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?