Cách lập trình GUI điều khiển Adruino

Phiền mọi người giúp ạ
Hiện tại mình đang có mong muốn lập trình một GUI để điều khiển mạch ADRUINO của mình. Liệu mình CÓ THỂ sử dụng kết hợp Adruino , C++ và Qt để thực hiện việc đó hay không. Nếu KHÔNG, mong mọi người chỉ cho mình cách khác
Mong mọi người giúp đỡ
Cảm ơn rất nhiều !!!

Ngắn gọn : Có nhé.
Ngoài ra làm bằng C# sẽ dễ hơn.
Chủ yếu là giao tiếp qua SerialPort.

3 Likes

OK OK . Thank you so much

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?