Cách làm video kỹ thuật

video

(Trâu Gia Gia) #1

Mình tính làm video kỹ thuật,đã làm xong sản phẩm rồi nhưng mà khi quay cứ bị vấp, mình nên làm gì để cho trôi nhất nhỉ.


(Phạm Tiến Đạt) #2
  1. nâng cấu hình máy
  2. giảm output res xuống
  3. Giảm video bitrate

(Trâu Gia Gia) #3

Ý mình là khi quay nói cứ vấp, không rõ ràng. Nên làm gì để mình có một video tốt nhất.


(Đào An) #4
  • Chia nhỏ thành nhiều phần mỗi phần mỗi video< 10p
  • Nói về lý thuyết thì có thể chuẩn bị powerpoint , nên có dàn bài rõ ràng
  • Tập viết blog trước khi làm video.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?