Cách làm video kỹ thuật

Mình tính làm video kỹ thuật,đã làm xong sản phẩm rồi nhưng mà khi quay cứ bị vấp, mình nên làm gì để cho trôi nhất nhỉ.

  1. nâng cấu hình máy
  2. giảm output res xuống
  3. Giảm video bitrate
2 Likes

Ý mình là khi quay nói cứ vấp, không rõ ràng. Nên làm gì để mình có một video tốt nhất.

  • Chia nhỏ thành nhiều phần mỗi phần mỗi video< 10p
  • Nói về lý thuyết thì có thể chuẩn bị powerpoint , nên có dàn bài rõ ràng
  • Tập viết blog trước khi làm video.
5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?