Cách khắc phục lỗi chuyển tiếp về HTTPS khi truy cập tên miền .dev trong phiên bản mới của Chrome

Gần đây rất nhiều trường hợp gặp phải lỗi sau đây khi chạy ứng dụng web đang được phát triển ở môi trường local:

This site can't be reached
This site on the company, organization or school intranet has the same URL as an external website. 
Try contacting your system administrator.
ERR_ICANN_NAME_COLLISION

Xem thêm tại: CodeHub.vn

1 Like

Cách 3 dùng firefox …

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?