Cách đọc một framework, project

Mong mọi người tư vấn giúp em:
Em là một sinh viên đam mê lập trình, Sau một thời gian học các kiến thức lập trình cơ bản mà cụ thể là hai ngôn ngữ lập trình C/C++ và Python, em muốn học chuyên sâu hai ngôn ngữ đó bằng cách học thêm các Framework và tham gia vào một dự án mã nguồn mở. Vấn đề là em không biết làm sao, bắt đầu từ đâu để đọc code của Framework và một project vì nó có quá nhiều file. Mong mọi người giúp em!

Thường cách học FW của mình sẽ như sau:

  • Kiếm 1 cuốn sách, hoặc video hoặc tutor làm theo từ đầu tới cuối (giúp mình hiểu sơ sơ về cấu trúc, tư tưởng và cách cài đặt) - Mất khoảng 1 ngày cho tới 1 tuần.
  • Làm 1 prj thật theo cái FW đó và vừa học vừa làm. Thường mất khoảng 1 cho tới 3 tháng.
  • Muốn hiểu sâu về nó thì nhẩy vào code của nó đọc, rồi compare với các thằng #, rồi chỉnh sửa, customize theo ý, …
2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?