Cách dịch file .ui .qrc sang .h

chào mọi người. em đang thắc mắc cách để dịch file .ui và file .qrc của qt sang file .h để em thử tạo một gui . mong mọi người trả lời

Mở nó bằng QT Design và vào Design /Show code C++ -> copy paste.

3 Likes

Cái đó chỉ dịch đc file .ui còn file .qrc thì ko thể dịch đc

Qrc nó không phải file code.

2 Likes

nhưng em cần để làm hình nền cho file .ui

Nó là file đi riêng. Code c++ và qt nó sẽ xử lý cái đó.

Mà có thắc mắc là đã dùng file ui sao không copy thẳng sang QT Creator mất vài s là xong chứ convert làm gì cho mệt.
QT Creator nó đã xử lý cả mấy loại file đó rồi.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?