Cách để xóa hết port đã ở trong netstat

Mọi người ở cho mình hỏi sau khi mình mở port trên router sau đó đã xóa rồi, nhưng lúc kiểm tra trên netstat thì lại báo vẫn còn từ trước đến nay và vẫn chạy… Có bro nào giúp mình xóa hết mấy cái cũ này đi vs…bây h mình mở port mới nó còn không kết nối được

bạn có thực sự hiểu câu lệnh netstat dùng để làm gì không nhỉ. Nếu không cũng dễ hiểu vì sao bạn hỏi 1 câu kì lạ như vậy
Các cổng port mà bạn thấy chính là các cổng mà các chương trình chạy trên máy bạn đang sử dụng. Để xoá 1 cổng đi chỉ có cách tìm chương trình đó và tắt nó đi

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?