Cách để trở thành nhân viên trong công ty game

Mọi người cho e hỏi để trờ thành nhân viên trong công ty game có cần nhất thiết học đại học không ? Nếu chỉ cần học các phần mềm bên ngoài rồi xin việc có được không ạ ?

Được, một chị hơn mình 4 tuổi là 2D Graphics Designer (không có bằng đại học), tự học Maya rồi có job trong thiết kế game. Điều kiện là em cần phải có các sản phẩm tự làm chứng tỏ năng lực.

Nếu vẽ không được thì vào đại học dạy cái cơ bản, cơ mà ngành này lí thuyết thì ít, chủ yếu thực hành nhiều.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?