Cách để kiếm tiền bằng con đường startup

Trên con đường làm startup thì bạn đã đi tới đâu , và liệu đã đi theo đúng hướng. Một hình ảnh đơn giản nhưng đầy ý nghĩa hãy cùng suy ngẫm con đường một startup lên đi và sẽ đi để thành công.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?