Cách để chuyển từ Android developer sang embedded software developer

Chào anh chị và các bạn, em hiện đang là sinh viên năm cuối ngành CNTT, em đang theo hướng lập trình Android và muốn chuyển sang hướng làm lập trình nhúng, không biết anh chị nào có kinh nghiệm trong cả hai lĩnh vực có thể tư vấn cho em được không ạ ? em cảm ơn !

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?