Cách copy nội dung văn bản được bôi đen

Cho minh hỏi làm thế nào để copy nội dung văn bản đã được bôi đen trong tkinter vậy?

1 Like

Ctrl+C như bình thường. Bạn gặp vấn đề gì à?

1 Like

Từ khóa: tkinter get selected text.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?