Cách compile, run, build và debug file C++ trong Sublime Text 3 trên Linux

sublime-text-3
linux

(Nguyễn Khắc Trường) #1

Mọi người có thể hướng dẫn mình cách compile, run (đưa ra màn hình console/terminal/bash), build và debug file C++ trong Sublime Text 3 trên Linux(Ubuntu 18.04 LTS) được không ạ? Có teamview càng tốt ạ. Mình cảm ơn nhiều


(Tao Không Ngu.) #2

Hi Nguyễn Khắc Trường.

  1. Sublime là text editor nên nói chung là không tích hợp sẵn các công cụ build và tìm lỗi nên bạn cần có một ít kinh nghiệm với dòng lệnh.
  2. Chuyển qua dùng code::block.

(Nguyễn Khắc Trường) #3

Mình đã có một thời gian khá dài sử dụng thành thục dòng lệnh trên Linux (gần 1 năm) và mình cũng từng dùng thử qua các IDE khác như Code:: Blocks hay KDevelop. Tuy nhiên, khi tìm hiểu trên Internet thì mình Sublime Text là một công cụ khá hay nên muốn đổi gió dùng thử ra sao. Nên mình muốn xin ít kinh nghiệm sử dụng nó ra sao. Mong bạn có thể share cho mình. Thanks


(Tao Không Ngu.) #4

Hi Nguyễn Khắc Trường.
http://docs.sublimetext.info/en/latest/reference/build_systems/basics.html
Bạn tạo file build theo như trong tài liệu. Thực tế nó là tập hợp các lệnh build cho một dự án. Sau đó gán phím tắt cho nó.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?