Cách cấp quyền cho user trong linux?

linux
user

(Minh Hoàng) #1

Cho mình hỏi cách cấp quyền cho user trong linux với. Mình cứ save file là hđh lại đòi mật khẩu, khá phiền. vd như chỉnh sửa file trên sublime.


(Lê Trần Đạt) #2

@Rok_Hoang gửi thông tin của lệnh id để xem thử @Rok_Hoang đang là user nào và ls -l ten_file để xem thử owner của file đó là ai?

Chỉ cần đổi owner lại là được. Nhưng @Rok_Hoang gửi thêm thông tin đi rồi Đạt hướng dẫn cách làm cụ thể.

Ngoài ra @Rok_Hoang có thể làm theo hướng dẫn cách sử dụng lệnh chown, lệnh này là lệnh change owner


(Minh Hoàng) #3
[[email protected] ~]$ id
uid=1000(vnmhoang) gid=1000(vnmhoang) groups=1000(vnmhoang) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[[email protected] ~]$ ls -l workspace
total 92
-rwxr-xr-x. 1 root   root   8536 Jul 20 09:29 a.out
-rwxr-xr-x. 1 root   root   8536 Jul 19 08:20 bct
-rw-r--r--. 1 root   root   597 Jul 20 15:26 bct.c
-rwxrwxr-x. 1 vnmhoang vnmhoang 9016 Jul 20 08:16 dumpfile
-rw-r--r--. 1 root   root   1088 Jul 20 08:18 dumpfile.c
-rwxr-xr-x. 1 root   root   368 Jul 16 20:23 hello
-rw-r--r--. 1 root   root   624 Jul 16 20:20 hello.o
-rwxr-xr-x. 1 root   root   368 Jul 18 23:31 hw
-rwxr-xr-x. 1 root   root   840 Jul 20 07:58 hw2
-rwxr-xr-x. 1 root   root   288 Jul 18 23:32 hw2_1
-rw-r--r--. 1 root   root    51 Jul 18 23:47 hw2_2
-rw-r--r--. 1 root   root   444 Jul 18 23:47 hw2_2.asm
-rw-r--r--. 1 root   root    51 Jul 20 08:01 hw2_3
-rw-r--r--. 1 root   root   524 Jul 20 07:53 hw2.asm
-rw-r--r--. 1 root   root   672 Jul 20 00:04 hw2.o
-rw-rw-r--. 1 vnmhoang vnmhoang 550 Jul 16 11:33 hw.asm
-rw-r--r--. 1 root   root   624 Jul 18 23:30 hw.o

(Lê Trần Đạt) #4

Mấy file kia under root nên em không có quyền ghi, em phải sudo mới ghi được. Có 2 lựa chọn hoặc là change owner cho em hoặc là cho phép user khác cũng được quyền ghi.

Change Owner:

sudo chown vnmhoang: file_name

Change mode

sudo chmod +w file_name

(Minh Hoàng) #5

Em dùng chown thì đã chỉnh được rồi (chmod thì lại ko được). Giờ mới để ý là các file under root là do em tạo trên terminal sau khi “su root”.


(Lê Trần Đạt) #6

chmod bị lỗi như thế nào em.

Anh bị hoài, lúc su - xong quên mất.


(Minh Hoàng) #7

à, em làm được rồi. Chắc nhầm đâu đó :smiley: thank anh
Mình đăng nhập bằng user admin được không nhỉ? tại vì lúc mới cài fedora thì nó cho tạo acc vnmhoang, có thêm một option là đăng nhập như admin mà em không tick vào.


(Lê Trần Đạt) #8

Em cứ dùng acc vnmhoang, khi nào cần cái gì quyền cao hơn thì sudo


(Jack Vo) #9

Không nên xài root thường xuyên, cứ xài user vnmhoang. File sau khi tạo nằm trong home directory của vnmhoang sẽ có full permission (wrx).


(Huyền Dương) #10

A cho e hỏi muốn cấp quyền cho user phải làm ntn ạ, cấp quyền cho user đó chỉ đọc thôi lúc mình log in user đó thì k thể viết hoặc thực thi thì sao ạ


(ĐạoTrần) #11

Tức là bạn đang có 1 file và một user ví dụ là user: u1 bạn muốn user u1 khi log vào thì chỉ được xem và không có quyền viết và thực thi file đó.
Đầu tiên bạn log vào bằng user root sao đó bạn đổi user sở hữu cho file đó là u1
chown u1 file_name
Sau đó phân quyền user sở hữu chỉ được đọc, group sở hữu và other không có quyền
chmod 200 file_name


(Mỹ Ngô) #12

Các anh chị cho em hỏi, em có tạo 1 thư mục /share trên server và em muốn phân quyền sao cho 1 nhóm abc có toàn quyền truy cập; những người khác chỉ có quyền đọc; chỉ chủ sở hữu tập tin có quyền xoá hoặc đổi tên tập tin trong thư mục.
Em có dùng thử cách đặt SID và sticky bit nhưng khi e login vào người dùng khác thì k đọc được file trong /share.
Mong được mọi người giúp đỡ ạ!


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?