Cách cài shortcut cho Eclipse giống Visual Studio

Chào mọi người ! Có cách nào để cài keymap shortcuts của Eclipse cho Visual Studio 2019 không ạ ? visual Studio có thể cài extension giống như VSCode không ? Cảm ơn !

2 Likes
  1. Không, bạn nên tìm một cái tương tự cho vs.
  2. Có. Chọn tab Extensions -> Online, tìm và cài thôi
8 Likes

Hi there,

Tớ chỉ bổ sung thêm cho câu trả lời của Tĩnh thôi.

Liên quan tới câu hỏi này:

Tớ e là không có solution nào cho việc dùng keymap shortcuts của Eclipse cho VS 2019 đâu cậu.
Có 1 solution như thế này cho phiên bản cũ hơn thôi:
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=AsEclipse.AsEclipseV210

Có lẽ cậu chỉ có cách:

  • Manually đổi phím bằng tay
  • Chờ ai đó đưa ra extension cho cậu
  • Học key binding của VS luôn (tớ recommend cách này, vì thực ra có nhiều tính năng của Eclipse không có trên VS và ngược lại, nên thực ra dùng VS theo Eclipse way sẽ không cảm thấy… đúng cho lắm :sweat_smile:).

Hope it helps!

7 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?