IDE phổ biến để code java hiện tại

Chào mọi người, các công ty hiện nay đang dùng IDE nào để code java ạ, Em mới học java định chọn một IDE gắn bó lâu dài để sau này đi làm đỡ bỡ ngỡ. Em cảm ơn !

  • Eclipse
  • IntelliJ
  • NetBeans
  • JDeveloper
  • MyEclipse
  • BlueJ
  • Visual Studio Code

0 voters

P/S : trừ VSCode ra. Lí do : như giải thích bên dưới

Tại sao lại có VSCode ở đây, nó vốn là code editor mà :thinking: ?

3 Likes

tại em thấy VSCode cài JDK với thêm vài cái extension vào vẫn code được java, :joy:

Thằng VSCode có hỗ trợ code Java, snippet, debug,…nhưng muốn làm được phải cài thêm phần mềm từ bên ngoài, cài extension, config các thứ,… không tích hợp sẵn nên nó không phải là IDE.
Tiêu chí của một IDE (copy bên Wikipedia):

Các môi trường phát triển hợp nhất thường bao gồm:

8 Likes

Thanks anh, đúng là lỗ hỏng kiến thức trầm trọng, nhưng e k0 edit được, nhờ admin sửa giúp em với !

1 Like

Sao không sửa được? Nhấn vào cái nút hình bút chì là xong. Anh từng nhấn vào cái nút đó hàng chục lần :joy:

4 Likes

@HR16 cái poll này sau 5 phút có người vote rồi nên nó k0 cho sửa a

3 Likes

Chắc là phải xóa đi làm lại cái khác hoặc để nguyên và thêm một dòng chú thích. Mà chẳng biết Trust level 4 có được sửa không chứ admin - anh @ltd bận việc rồi.

3 Likes

Mình cũng không sửa được.

Chắc bạn chủ topic nên thêm 1 dòng, đại ý là em đã viết VSC là text editor để mọi người đỡ hiểu lầm.

8 Likes

Hà Mã Tím đáng yêu đang dùng Eclipse
Còn Sublime làm editor vì có marco để run bằng 1 nút nhấn, mở phát lên ngay dùng vào những lúc khẩn cấp

8 Likes

A post was split to a new topic: Cách cài shortcut cho Visual Studio giống Visual Studio Code

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?