Các trang xử lý đề thi thường sử dụng ngôn ngữ gì?

Mọi người cho em hỏi là các trang web như shub classroom, azota thường sử dụng ngôn ngữ gì để xử lý các đề thi (file word, docx) ạ.

Nếu là .docx thì .NET là compatible nhất bạn nhé. Mặc dù Microsoft công bố Office Open XML nhưng specification này vẫn chứa nhiều embeded copyright nên hệ sinh thái Microsoft vẫn tương thích tốt nhất.

[0] https://en.wikipedia.org/wiki/Office_Open_XML

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?