Các trang tin tức tự tạo web mới cho bài đăng như thế nào?

Như tiêu đề ở trên ạ, em đang định thử làm 1 trang web tin tức đơn giản nhưng vẫn thắc mắc là khi tác giả thêm 1 bài viết mới thì làm cách nào để tự tạo ra 1 web page mới, bởi vì em nghĩ mấy trang web tin tức lớn 1 ngày có cả chục bài viết thì không thể nào mà có người ngồi sẵn code từng bài được. Em cảm ơn mọi người đã dành thời gian !

2 Likes

Theo anh nghĩ thì họ sử dụng CMS. CMS rất phổ biến, trong đó cái nổi tiếng nhất là Wordpress. Wordpress hiện đang được sử dụng bởi hơn 37% website trực tuyến trên mạng Internet (số liệu lấy trên mạng :V)

7 Likes

Vâng e cảm ơn ạ !!! 20 characters

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?