Các trang tài xỉu có dùng thuật toán random thật không?

Liệu các trang tài xỉu có dùng thuật toán random thật không nhỉ các bạn?

Đọc topic này nhé bạn:

https://daynhauhoc.com/t/game-tai-xiu-cac-con-xi-ngau-duoc-lap-trinh-qua-thuat-toan-ngau-nhien-nao/60472

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?