Các thư viện được code như thế nào

hi ! Các method trong thư viện đều là phương thức static đúng không ạ ? Chỉ cần gọi ra theo dạng tên class chấm method ở bất cứ đâu và truyền tham số vào là chạy. VD : Math.PI, Math.random(), … Vậy nếu mình tự code thư viện để dùng cho mọi project thì mình làm như này phải không.

puplic class Utility (){
    puplic static int sum(int a, int b){
        return a+b;
    }
}

vậy là ở tại một class bất kỳ muốn cộng 2 cái gì đó lại với nhau ta chỉ cần viết int z= Utility.sum(x,y);

Vậy có giống như một thư viện chưa nhỉ ? và các thư viện có phải viết như này ? cảm ơn mọi người đọc.

Các thư viện viết như viết mã thông thường.
Chỉ khác là chế độ build là library thay cho build application.
Đôi khi một số ngôn ngữ cần viết thêm các từ khoá đặc biệt. Ví dụ __stdcall, __declspec… với C/C++.

9 Likes

không hẳn là tất cả, cũng có phương thức chỉ có sau khi khởi tạo đối tượng.

viết thư viện thì cũng như là code bình thường, chỉ khác là phải có “hướng dẫn sử dụng” cho từng phương thức và các tham số của nó, trường trong class, … (không viết cũng không sao, chắc vậy :stuck_out_tongue: )

và tất nhiên là code này không dùng để chạy (chả biết diễn giải như nào, như kiểu không có mấy cái như main() ấy)

^

6 Likes

ở C# mình còn có cách viết này

public static int sum(this int a, int b)
{
    return a + b;
}

Sử dụng: a.sum(b);

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?