Các sản phẩm cần giao cho khách hàng sau khi hoàn thành project

Mình có thắc mắc muốn hỏi là sau khi hoàn thành project thì sẽ giao lại cho khách hàng những gì, ví dụ cụ thể là web-app.

Do mình chuẩn bị tốt nghiệp nên cũng muốn nắm rõ thêm những vấn đề này. Thêm 1 vấn đề nữa là sau này khi đi làm phần mềm thì thường sẽ có người đảm nhận phần design giao diện và test code, mình chỉ có nhiệm vụ xây dựng code dựa trên giao diện được giao + fix bugs dựa theo bugs list của tester feedback lại phải không?

Theo những gì em được biết thì sau này đi làm sẽ được làm theo team. Team lớn team nhỏ :smiling_imp:
Mỗi team sẽ đảm nhận nhiệm vụ khác nhau. Tốt phần nào sẽ được phân công làm ở đó.
Còn nếu không làm tốt thì sẽ bị loại :cold_sweat:

  • Source code
  • Technical Design
  • Implementation Plan
  • Test case
  • Test report
    Unit test: dev làm.
1 Like

Làm vị trí lập trình viên thì chỉ cần code là được.
Làm web thì có thể làm giao diện, tương tác trên giao diện hoặc thao tác trên database.

Tùy theo hợp đồng với khác hàng có thể giao code, tài liệu mô tả, tài liệu hướng dẫn sửa dụng, tài liệu test case…

1 Like

Implementation Plan là lên kế hoạch cho việc gì vậy bạn?
Technical Design thì theo mình hiểu là gồm: Screen Design, Class Specification, Sequence Diagram, Database Design. Ngoài ra còn gì nữa không?

Các bước cài đặt để hệ thống chạy được: cài đặt db, config web, deploy web…

thêm kiến trúc nữa, sử dụng công nghệ gì.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?