Các ISP phân chia mạng con theo địa lý như thế nào?

Em có một thắc mắc là ISP (ở Việt Nam chẳng hạn) chia các mạng con theo cấp độ địa lý như thế nào? Ví dụ, cấp quận, huyện thì có subnet mask khoảng nào ạ? (Em mới bắt đầu học Mạng máy tính ạ. :sweat_smile:)

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?