Các cộng 2 chuỗi số trong C?

Em có code như sau, để làm cộng 2 chuỗi . Nhưng không hiểu sao nó không ra giống kết quả tren máy tính casio

for(int j=x1; j>=0; j--)
{
  int c = x.chuoi[j-1] - 48;
  int d = y.chuoi[j-1] - 48;
  sum=c + d + nho;
  nho=(sum) / 10;
  SUM.chuoi[j+1]=char((sum) % 10 + 48 + e);
}

Em nhập 2 xâu x.chuoi=“12” va y.chuoi=“98” >>> SUM.chuoi=“100”. Nhưng không làm ra kết quả như em mong muốn.

Cho vào thẻ code và tab đầu dòng cho dễ đọc bạn ơi

  for(int j=x1;j>=0;j--)
  {
   int c = x.chuoi[j-1] - 48;
   int d = y.chuoi[j-1] - 48;
   sum=c + d + nho;
   nho=(sum) / 10;
   SUM.chuoi[j+1]=char((sum) % 10 + 48 + e);
  }
1 Like

@Thai_Hoc_Nguyen đặt lại câu hỏi cụ thể hơn nhé. Đặt câu hỏi khó lắm phải đâu chuyện đùa?


P/S1: Đạt đã sửa câu hỏi ở trên

P/S2: Trong các bạn ở diễn đàn, có nhiều bạn hoạt động tích cực, các bạn sẽ sớm lên Level 3. Khi lên Level 3, các bạn hãy giúp Đạt sửa các câu hỏi lại sao cho phù hợp với nội dung topic.

Cảm ơn các bạn, có các bạn, chúng ta sẽ xây dựng được một cộng đồng học tập / thảo luận một cách thông minh hơn.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?