Các bạn sinh viên ở lại HN học thêm chú ý thông tin này!


(Hà Thu) #1

HÈ NÀY SINH VIÊN NÀO MUỐN Ở LẠI HN HỌC THÊM THÌ ĐỪNG QUÊN THÔNG TIN NÀY NHÉ

Thông tin hot hòn họt, khi đăng ký thì cool như đi biển luôn bởi
ĐĂNG KÝ 1 ĐƯỢC HẲN 3
Link đăng ký: https://goo.gl/forms/MiaQmxsyeawVFyAd2


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?