BlueScreen when run Genymotion

Từ lúc mình cài VisualStudio thì bắt đầu lỗi máy ảo genymotion bật lên là lại lỗi màn hình xanh nghi là do xung đột phần mềm nhưng cụ thể file hay mục nào thì nhờ các bạn tư vấn với?

Bản tải tool xem file minidum rồi đọc log xem nguyên nhân là gì nhé.
Có thể download ở đây

Hoặc sử dụng tool theo mircosoft hướng dẫn ở đây

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?