Block virtual machine on ubuntu


(Nguyễn Hưng) #1

i want to find method to block installing virtual machine on ubuntu.
i just find information about installing virtual machine, so i need some key word for this problem or method to solve.
i also need some information about UFEI
Mình đang tìm cách chặn cài đặt máy ảo trên hệ điều hành ubuntu. Cám ơn mọi người nhiều


(Vô Thin) #2

Quá đơn giản: user không có quyền sudoer hay root thì muốn cài cũng chịu chết. Tạo ra một user thường và người dùng sử dụng user đó là xong. Hoặc cách “chày cối” hơn đó là người dùng chỉ dùng Ubuntu chạy trên Live CD/DVD hay Live USB :smiley:


(Nguyễn Hưng) #3

cám ơn bác, bác có thể cho email để tiện hỏi ko ạ


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?