Bị lỗi khi cài đặt jupyter

Xin chào mọi người, em muốn cài jupyter, em làm theo hướng dẫn trên mạng gõ command pip install jupyter trong cmd, xong đó nó báo lỗi này, có ai biết nó bị làm sao không, mong mọi người chỉ giúp em với ạ, em xin cảm ơn nhiều <3

1 Like

Mình nghĩ đây là lỗi liên quan đến permission. Bạn thử dùng thêm flag --user hay chuyển sang dùng Admin xem.

2 Likes

Nhưng gõ thế nào bạn, bạn chỉ giúp mình với !!

1 Like

Tức là bạn thêm flag --user vào sâu khi gõ pip install, kiểu như thế này:

pip3 install -U pyxel

Phần -U chính là flag.

2 Likes

Mình thử chạy lệnh pip install --user jupyter. Nó chạy xong hiện ra cái này


Nhưng mà không mở được jupyter notebook

1 Like


Em không thể tìm được jupyter virsion.

Bỏ đi bạn, cài Alaconda cho xong, cái đấy có đủ cho Jupyter notebook luôn

2 Likes

Cảm ơn bạn, mai mình cài Alaconda thử. :3

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?