Bị đơ khi chạy unity

unity

(Ha Vinh Tuyen) #1

Hiện tại khi em đang tạo animation thì unity bị đơ và giờ em cũng không biết xử lý như thế nào nên xin mọi người giúp đỡ em với. cảm ơn mọi người nhiều !!!


(name) #2

1 sự đặt vấn đề rất hẹp hòi. bạn nên chụp ảnh và trình bày phiên bản unity đang dùng. hoặc bối cảnh cụ thể mà sự xâm lấn các tiến trình khiến hệ thống bị ngủ gật. Như thế sẽ có những người trả lời gần với mong đợi hơn


(Phi404) #3

nâng cấp ổ cứng lên ssd, nâng cấp ram lên


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?