Bị buộc thôi học ở năm 3 thì em có được chuyển trường không?

em năm 3 bị buộc thôi học thì có được chuyển trường không. hay phải thu lại đại học ạ

Vì sao bị buộc thôi học vậy bạn. :kissing:

Không biết lý do bị buộc thôi học thì làm sao mình biết được bạn thi lại hay học trường khác cũng không bị buộc thôi học. :slightly_smiling_face:

Mà vấn đề này thì bạn nên hỏi phòng công tác sinh viên của trường là chuẩn nhất r nhé, không phải đi đâu khác cả.

7 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?