Bắt đầu học IOT từ đâu

Em là sinh viên năm ba ngành điện tử viễn thông. Đang rất muốn tự học IoT nhưng không biết băt đầu từ đâu và nên học những gì. Em tìm được link sách này các anh chị review giúp em xem ổn không hoặc định hướng cho em một con đường với ạ. Em chân thành cảm ơn!
https://iotmakervn.github.io/iot-starter-book/

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?