Bàn tí về chuyện viết blog và bình loạn

Bữa nay không có việc gì để làm, mình ngồi lảm nhảm tí về nội dung của các blog, bình loạn trên mạng thế nào. Số là thấy anh @Huy_Hoang_Pham chia sẻ về vụ bí đề tài nên em viết luôn :smile:

http://vhnam.github.io/story/nen-viet-gi-nen-noi-gi/

4 Likes

Vậy sau này có gì khó hiểu, mình có thể trực tiếp email hỏi bạn được không? :smiley:

Nếu trong khả năng, mình sẽ trả lời cho bạn :slight_smile:

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?