Băn khoăn về nghĩa vụ quân sự

Nhờ mod xoá bài đăng giùm ạ

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?