Bạn đang dùng Python GUI framework nào?

Như tiêu đề, em đang muốn học làm 1 window app dùng python nhưng không biết nên dùng framework nào cả. Các anh có thể chia sẻ framework nào đang dùng và vì sao lại dùng nó ạ?

Cậu thử tham khảo cái này trước xem:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?