Bạn có biết : [Infographic] Giải thích thời gian và kiếm tiền từ ứng dụng mobile của developer

Nhiều mobile apps theo bạn nghĩ là đơn giản và cảm quan là bạn nghĩ người developer tạo ra nó là không có nhiều thời gian để suy nghĩ làm nó thật tuyệt. Nhưng đó là cảm quan đánh lừa thị giác của bạn thôi còn thực ra thì nó chính xác thì trong Infographic này sẽ giải thích cho bạn chi tiết cụ thể về thời gian và công sức của một developer bỏ ra để tạo ra một ứng dụng mobile tuyệt vời như thế nào.
Xem tại đây nhé: [Infographic] Giải thích thời gian và kiếm tiền từ ứng dụng mobile của developer

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?