Bài toán tìm số lớn nhất không dùng vòng lặp

Template như này ạ, chỉ được thêm code vào trong hàm largest_input()


Em ko biết nếu ko cho input thì làm sao để lưu lại giá trị max ạ. còn cách làm nào khác ko ạ

Từ khoá bị cấm(không được đụng đến một từ luôn)

1 Like

Bài này dùng đệ quy thì đúng rồi, nhưng dòng largest_input() đứng một mình, bạn không return lại thì sao biết được giá trị nào lớn nhất cho các lần nhập sau?

1 Like

:man_facepalming:

Biến max của bạn có còn sống đến khi ra khỏi hàm largest_input() không mà bạn khai báo như vậy?

3 Likes

(post withdrawn by author, will be automatically deleted in 24 hours unless flagged)

Bạn đang viết sai 1 chương trình đệ quy đó :neutral_face:

:man_facepalming:
dạ để e tự làm ạ

Hàm largest_input trả về 1 thứ rất giá trị đấy.

1 Like

(post withdrawn by author, will be automatically deleted in 24 hours unless flagged)

1 Like

Đúng vậy.

Ngoài ra để tính max mới bạn cần có max cũ trước, vậy bài này ko phải đệ quy đuôi (do hàm không có tham số).

4 Likes

(post withdrawn by author, will be automatically deleted in 24 hours unless flagged)

em đã tự làm được rồi ạ

1 Like

Sau tất cả những hướng dẫn trên, nếu bạn tự làm được thì bạn up lời giải lên đây đi bạn.

3 Likes

Biến max còn sống khi ra khỏi hàm largest_input() là giải được ạ

làm sao để giữ lại giá trị của biến max vậy bạn ơi?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?