Bài tập về Database trong Laravel 5.6

database
laravel

(Cậu Bé Nông Dân) #1

Em là newbie của Laravel 5.6 và hiện tại em đang học về cái này, em có bài tập về nhà là:
Thiết lập cài đặt ban đầu cho Database Migration và tạo các Database như users, category, news bằng Migration trong Laravel 5.6 ạ.
Mong anh chị trong diễn đàn giúp em với ạ, em cảm ơn anh chị nhiều!!!


(Cậu Bé Nông Dân) #2

Please please please


(Cậu Bé Nông Dân) #3

Help help help help help…


(*grab popcorn*) #4

Người thảo luận để tìm ra cách giải hay cho một bài toán khó sẽ trở thành lập trình viên giỏi. Người hay hỏi bài tập thì không. Còn bạn thì sao?


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?