Bài tập hướng đối tượng Java

Em đang kẹt và bí ý tưởng cho bài này ạ. Mong anh chị thị phạm giúp e một bài được không ạ?

CHI TIẾT MÁY
Một cỗ máy được cấu tạo từ các chi tiết máy. Mỗi chi tiết máy đều được đánh mã số để
phân biệt với nhau (ví dụ CT001).
Các chi tiết máy được phân làm 2 loại:

  • Chi tiết đơn: không thể phân chia, có trọng lượng và giá thành.
  • Chi tiết phức: cấu tạo từ các chi tiết con (đơn hoặc phức).
    o Trọng lượng = trọng lượng các chi tiết con + 10% phụ kiện kết nối.
    o Giá thành = giá thành các chi tiết con + 20% công lắp ráp.

Viết chương trình:
a. Nhập vào các chi tiết máy cấu thành nên cỗ máy.
b. Tính trọng lượng cỗ máy.
c. Tính giá thành cỗ máy.
d. Tìm chi tiết theo mã số.

Composite Design Pattern :smiley:

4 Likes

Dạ e cám ơn ạ, để e nghiên cứu keyword này!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?