Bài tập exel tính toán phân phối siêu bội không được dùng hàm có sẵn

mình đang làm bài tập exel tính toán phân phối siê bội không được dùng hàm có sẵn nhưng tới khi tính CDF thì không biết chuyển sang exel như thế nào cả (cái đoạn xích ma ý )ai biết xin chỉ giùm.
Xin chân thành cảm ơn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?